Sergei Lukjanenko & Vladimir Vasiljev: Päiväpartio

Into 2013 - Risingin tietokannassa

Venäläisen Sergei Lukjanenkon tuorein suomennettu teos Päiväpartio on jatkoa viime vuonna julkaistulle Yöpartiolle. Yhteensä sarjassa on viisi osaa. Tartuin tähän kirjaan Yöpartion jättämän hyvän vaikutuksen takia, vaikka kirja jäikin yleisesti turhan vähälle huomiolle. Minuun se teki niin suuren vaikutuksen, että listasin sen viiden parhaimman viime vuonna lukemani kirjan joukkoon.

Yöpartion tapaan Päiväpartio jakautuu kolmeen osioon, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Moraalinen pohdinta hyvän ja pahan välillä on myöskin vahvasti läsnä. Yöpartion ja Päiväpartion kantava idea ovat olemassa olevat "muut". Muihin kuuluvat yliluonnollisen maailman näkevät ihmiset, vampyyrit ja muodonmuuttajat. He ovat jakaantuneet Yöpartioon ja Päiväpartioon, jotka vahtivat toistensa tekemisiä. Yöpartion perusta on yliluonnollisten voimien käyttö muiden hyväksi, kun taas Päiväpartio käyttää voimiaan omien etujensa ajamiseen. Partioiden välillä vallitsee sopimusten verkko, jonka mukaan kumpikaan osapuoli ei saa käyttää voimiaan antamatta toiselle lupaa vastaavan tapaisiin tekoihin. Sen lisäksi, että järjestöt seuraavat toisiaan kuin kylmän sodan osapuolet, molempia seuraavat myös Inkvisiittorit, jotka on koostettu yhdessä molemmista järjestöistä.

Yöpartiosta poiketen Päiväpartio ei seuraa tapahtumia pelkästään päähenkilö Anton Gorodetskyn näkökulmasta, vaan jokaisella kolmesta osiosta on oma näkökulmahenkilönsä. Ensimmäinen osio käsittelee kumpaankaan järjestöön kuulumattoman, laittoman taikuudenkäyttäjän kiinni saamista Päiväpartion näkökulmasta. Toinen osa vie lukijan keskelle Päiväpartion salaliittoa, ja kolmas osa selvittää kahden ensimmäisen tarinan jälkiseurauksia. Jokaisen tarinan voisi sanoa esittävän kysymyksensä lukijalle. Näihin kysymyksiin kirjailija tavallaan tarjoaa jonkinlaisen vastauksen kolmannessa tarinassa.

Päiväpartio-kirja on varsin mieluinen lukukokemus. Tarinoiden herättämät moraaliset kysymykset hyvän ja pahan luonteesta jättivät kirjasta vahvan vaikutelman. Oman maailmamme varjoissa elävä Muiden maailma on myös varsin kiinnostava.

Keskustele aiheesta foorumilla (21 vastausta).