[Päivitetty: 4.12.2007]  

Dragonlance on yksi suosituimmista fantasiasarjoista ja onkin tästä syystä herättänyt paljon keskustelua myös Risingshadow'ssa. Yksi yleisimpiä kysymyksiä fantasiaa ja Dragonlancea aloittelevalle lukijalle on ”Missä järjestyksessä Dragonlance pitäisi lukea? Kysymys on kovin yksinkertainen, mutta vastaus vaatii hieman selittämistä. Tässä artikkelissa yritän selventää suositeltua lukujärjestystä suomennetuille Dragonlance-kirjoille sekä hieman perustella omia mieltymyksiäni.

Kirjan nimen jälkeen on suluissa alkuperäinen, englanninkielinen nimi ja viivalla erotettuna kirjan kirjoittaja(t). (Selvitän artikkelin lopussa myös Mielen demonit -kirjan alkuperän.) Kursivoidulla listatut kirjat ovat englanninkielisiä, mutta ne tullaan hyvin todennäköisesti suomentamaan tulevaisuudessa.

Listaan ensin ns. pakolliset kirjat, toisin sanoen ne, jotka siirtävät maailmaa eteenpäin. Lopuksi listaan kaikki maailmaa ja hahmoja syventyvät kirjat ja kerron, milloin nämä olisi järkevintä lukea.

 
Keskeiset kirjat

Dragonlance alkoi yhdellä trilogialla, jatkui toisella ja levisi hyvin nopeasti monimuotoiseksi sarjaksi. Nämä kaksi sarjaa ovat
Dragonlancen peruspilarit ja ne olisikin jokaisen syytä lukea ensimmäisenä. Vastakkaisia näkemyksiä on esitetty (lähinnä siitä, että Raistlinin kronikat -sarja pitäisi lukea ensimmäisenä), mutta tämä on suositeltavin järjestys.

Kronikat (Chronicles)
Syyshämärän lohikäärmeet (Dragons of Autumn Twilight) – Margaret Weis & Tracy Hickman
Talviyön lohikäärmeet (Dragons of Winter Night)
Margaret Weis & Tracy Hickman
Kevätaamun lohikäärmeet (Dragons of Spring Dawning)
Margaret Weis & Tracy Hickman

Legendat (Legends)
Kaksosten aika (Time of the Twins)
Margaret Weis & Tracy Hickman
Kaksosten sota (War of the Twins)
Margaret Weis & Tracy Hickman
Kaksosten koetus (Test of the Twins)
Margaret Weis & Tracy Hickman

Tarina jatkuu seuraavissa kirjoissa, jotka eivät varsinaisesti kuulu mihinkään sarjaan (vaikka niitä jossain on Kronikoiksi nimettykin, mutta tämä menisi liian sekavaksi).

Uusi sukupolvi (The Second Generation)
Margaret Weis & Tracy Hickman
Kesätulen lohikäärmeet (Dragons of Summer Flame)
Margaret Weis & Tracy Hickman

Seuraava sarja on paljon parjattu, mutta se on kuitenkin hyvä lukea, sillä maailma ja hahmot siirtyvät rytinällä eteenpäin.

Viides aika (Dragons of a New Age)
Lohikäärmeiden aika (The Dawning of a New Age)
Jean Rabe
Myrsky nousee (The Day of the Tempest)
Jean Rabe
Kuilu avautuu (The Eve of the Maelstrom)
Jean Rabe

Sitten lukija pääseekin taas Weisin ja Hickmanin tuotannon pariin, tarkemmin sanottuna Sielujen sodaksi kutsuttuun trilogiaan. Luvassa on taas eeppistä toimintaa ja maailmoja ravistelevia tapahtumia.

Sielujen sota (War of Souls)
Laskevan auringon lohikäärmeet (Dragons of a Fallen Sun)
Margaret Weis & Tracy Hickman
Sammuneen tähden lohikäärmeet (Dragons of a Lost Star)
Margaret Weis & Tracy Hickman
Kadonneen kuun lohikäärmeet (Dragons of a Vanished Moon)
Margaret Weis & Tracy Hickman

Seuraava sarja kertoo Krynnin minotaureista ja siitä, miten he pärjäävät sodan runtelemassa maailmassa. Jatkuvuutta pidetään yllä käyttämällä Sielujen sota -trilogiasta tuttua hahmoa päähenkilönä. Tämäkin on kolmiosainen.

Minotaurisodat (The Minotaur Wars)
Veriyö (Night of Blood)
Richard A. Knaak
Veren vuorovedet (Tides of Blood
) Richard A. Knaak
Veren valtakunta (Empire of Blood) Richard A. Knaak

Sielujen sodan päätyttyä vanha tekijä Margaret Weis hyppää taas puikkoihin uudella trilogiallaan. Sarjassa seurataan edellisestä Weis & Hickman -sarjasta tuttua Minaa ja tutkitaan sodasta pahoin kärsinyttä ja taas kerran mullistunutta Krynniä.

Musta oppilas (The Dark Disciple)
Meripihkaa ja tuhkaa (Amber and Ashes)
Margaret Weis
Meripihkaa ja rautaa (Amber and Iron)
 Margaret Weis
Meripihkaa ja verta (Amber and Blood)  Margaret Weis

Sodan jälkeistä maailmaa tutkii myös Douglas Nilesin sarja solamnialaisesta ritarista ja se on suoraa juonellista jatkoa Sielujen sodan tapahtumille. Yllättäen tästäkin sarjasta tulee ajan myötä trilogia.

Solamnian nousu (Rise of Solamnia)
Ruusun herra (Lord of the Rose)
Douglas Niles
Kruunu ja miekka (The Crown and the Sword)
Douglas Niles
Laki ja totuus (The Measure and the Truth) Douglas Niles

Syventävät kirjat

Tässä osiossa käsittelen loput Dragonlance-kirjat, ne jotka eivät ole välttämättömiä luettavia ja jotka toimivat maailmaa ja hahmoja syventävinä teoksina. Näitä ei ole siis mikään pakko lukea, kirjojen tarpeellisuuden voi jättää oman harkinnan ja maun varaan.

Kronikkojen ja Legendojen lukemisen jälkeen lukija on vapaa lukemaan melkein mitä tahansa, ja ensimmäisenä ehkä juolahtaakin mieleen jo edellä mainittu Raistlinin kronikat -sarja. Tästä onkin ihan hyvä aloittaa.

Monesti kuulee mielipiteitä siitä, miten Raistlin-kirjat pitäisi lukea ennen Kronikoita, koska ne sijoittuvat maailman sisäisen kronologian perusteella ennen aloitustrilogian tapahtumia. Muun muassa kirjojen kirjoittaja, Margaret Weis on suositellut Kronikoiden lukemista ensin, koska ne tutustuttavat lukijan henkilöihin ja maailmaan sujuvasti. Muut kirjat ovat vain ylimääräistä, syventävää tietoa. Hyvänä ohjenuorana toimii kirjojen alkuperäinen kirjoittamisjärjestys; se on useimmissa tapauksissa oikea järjestys lukemisellekin.

Raistlin kronikat (Raistlin Chronicles)
Hengen miekka (The Soulforge) – Margaret Weis
Soturiveljet (Brothers in Arms)
Margaret Weis & Don Perrin

Seuraavat kirjat ovatkin Viides aika -trilogian jälkeen luettavia, eikä järjestyksellä ole juurikaan merkitystä. Yhtenäisyyden vuoksi ne olisi kuitenkin hyvä lukea vaikkapa peräkkäin.

Ensimmäisenä listalla oleva teos on novellikokoelma, jonka tarinat sijoittuvat vaihteleviin aikoihin. Kirjan voi lukea myös ennen Raistlinin kronikoita (koska yksi novelleista kertoo osittain samoista tapahtumista) ja mielellään ennen Tuomion prikaatia, sillä yksi novelleista pohjustaa drakolaistarinoita mukavasti.

Mielen demonit, Parhaat tarinat
Margaret Weis, Tracy Hickman & Don Perrin

Kaaoksen sota (Chaos War)
Viimeinen kääpiökuningas (The Last Thane) – Douglas Niles
Nukkekuningas (The Puppet King) – Douglas Niles

Tässä kohtaa juttua virheellisesti kerroin, että Jalava ei jatkaisi sarjan suomentamista, mutta ilmeisesti näin onkin. Luvassa siis seuraavat kirjat:

Tears of the Night Sky
Linda P. Baker & Keith Parkinson
Reavers of the Blood Sea
Richard A. Knaak
The Siege of Mt. Nevermind
Fergus Ryan

Kangin rykmentti (Kang's Regiment)
Tuomion prikaati (The Doom Brigade)
Margaret Weis & Don Perrin
Drakolaisjuonia (Draconian Measures)
Margaret Weis & Tracy Hickman

Dhamon-saaga (Dhamon Saga)
Vedenpaisumus (Downfall)
Jean Rabe
Petos (Betrayal)
Jean Rabe
Pelastus (Redemption)
Jean Rabe
Kuoleman järvi (The Age of Mortals: The Lake of Death)
Jean Rabe

Loput ovatkin puhtaasti ajasta riippumattomia, joten ne löytyvät tämän artikkelin pohjalta. Suositeltavaa kuitenkin on, että lukija tutustuisi alla oleviin kirjoihin vasta Kronikat ja Legendat luettuaan, jotta jonkinlainen kuva Dragonlancen maailmasta olisi syntynyt.

Kadonneet historiat (Lost Histories)
Villihaltiat (The Kagonesti) –
Douglas Niles
Irdat, tähtien lapset (The Irda)
Linda P. Baker
Merihaltiat (The Dargonesti)
Paul B. Thompson & Tonya Cook
Minotaurien maa (Land of the Minotaurs)
Richard A. Knaak
Lohikäärmeet (The Dragons)
Douglas Niles
The Gully Dwarves – Dan Parkinson
– ei suomenneta

Legendoista tutun ritari Human tarinan kertoo Richard A. Knaakin erinomaisena pidetty kirja, jota suosittelen kaikille Dragonlance-faneille, vaikka se ei olennaisesti maailman jatkumoon liitykään. Jotain kirjan tasosta kertonee se, että Jalava on päättänyt suomentaa sen kahdeksan vuotta alkuperäisteoksen ilmestymisen jälkeen. Kirja kuuluu alunperin Heroes-sarjaan, mutta ainakaan vielä Jalava ei ole nettisivuillaan merkinnyt suomennettua kirjaa mihinkään sarjaan kuuluvaksi.

Human legenda (The Legend of Huma) – Richard A. Knaak

Viimeisenä listalta löytyy kirja, joka kuuluu maailmojen rajat ylittävään Murha-sarjaan. Sarjan kaksi muuta osaa sijoittuvat Forgotten Realmsin sarjaan eivätkä liity mitenkään tähän Dragonlancessa tapahtuvaan tarinaan. Tämä kirja on täysin erillinen myös toisista DL-kirjoista, joten sen voi lukea missä välissä tahansa.

Murha Tarsiksessa (Murder in Tarsis) – John Maddox Roberts

Alussa mainitsinkin, että tämän listan noudattaminen ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta antaa kuitenkin jonkinlaisen kuvan aloittelevalle Dragonlance-lukijalle siitä, missä järjestyksessä kirjat olisi hyvä lukea.

***

Kuten lupasin, artikkelin lopussa on bonuksena Mielen demonit -kirjan tarinoiden alkuperän selvitys. Tämä kirja ei ole siis suora käännös mistään alkuperäisestä teoksesta, vaan Jalavan toimittaja on valinnut useista eri lähteistä tarinoita suomenkielistä kokoelmaa varten. Koska kirjassa ei näitä tarinoita mainita, listaan ne nyt tässä. Listassa on ensimmäisenä tarinan suomenkielinen nimi, toisena kirjailijat, kolmantena alkuperäinen nimi ja viimeisenä kirja, josta tarina löytyy.

Parhaat – Weis ("The Best", Dragons of Krynn)
Silkkilangat
Weis & Hickman ("The Silken Threads", Tales II: Reign of Istar)
Tosi ritari
Weis & Hickman("True Knight", Tales II: The Cataclysm)
Kaksosten koe
Weis ("Test of the Twins", Tales I: Magic of Krynn)
Tarina, josta Tasslehoff lupasi vaieta aina ja ikuisesti
Weis & Hickman ("The Story That Tasselhoff Promised He Would Never Ever, Ever Tell", Tales II: War of the Lance)
Raistlin ja Solamnian ritari
Weis & Hickman ("Raistlin and the Knight of Solamnia", Tales II: War of the Lance)
Ensimmäisen lohikäärmearmeijan insinöörin salainen ase
Perrin & Weis ("The First Dragonarmy Engineer's Secret Weapon", Dragons at War)
Mestari Iso ja mestari Pieni
Weis & Perrin ("Master Tall and Master Small", Dragons of Chaos)
Mielen demonit
Weis & Perrin("Demons of the Mind", Tales of the 5th Age: Relics & Omens)

Kiitokset alkuperäisnimien etsimisestä Craig J. Riesille. (Thanks to Craig for looking up the original names of these short stories.)

Keskustele aiheesta foorumilla (5 vastausta).