Koneoppi: Ihmisen, teknologian ja median kytkennät (Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisu #1) - Jussi Parikka

Kansi: Patrik Söderlund. Taitto: Henri Terho. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja I.

Koneoppi – Ihmisen, teknologian ja median kytkennät hahmottelee humanistisen teknologiakritiikin mahdollisuuksia nykyisessä digitaalisessa kulttuurissamme. Tutkija Jussi Parikka käsittelee samalla modernin kulttuurihistorian keskeistä kysymystä mikä on ihminen”. Modernin projektiin kuului keskeisesti pyrkimys erottaa ihminen luonnosta ja tekniikasta, mutta kuten Bruno Latour on argumentoinut: ihmiset ovat aina kietoutuneet teknologioihin ja ihmisyyden käsite muodostuu olennaisesta suhteesta ei-inhimilliseen.

Parikka analysoi ihmisen, teknologian ja median suhteita teoreettis-filosofisesti. Pohjautuen Gilles Deleuzen, Friedrich Kittlerin ja Bruno Latourin ajatuksiin teos argumentoi uudenlaisen ihmis-kone-suhteen ja -teorian puolesta. Koneoppi hahmottelee kulttuuritieteellisiä lähestymistapoja teknologian tutkimukselle nostaen teemakseen, miten ihmistä ja tämän ajattelun sekä aistimisen kykyjä ei voida käsittää erillään kulttuurin (media)teknologisista koosteista.

Filosofian maisteri Jussi Parikka työskentelee kulttuurihistorian tutkijana Turun yliopistossa.

Koneoppi on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisusarjan ensimmäinen kirja.

Arvosana kirjalle


Julkaistu: 2004
Kustantaja: Turun yliopisto
Tyylit: tietokirja
Avainsanat: kotimainen
Muokattu: kesäkuu 25, 2016