Kaiken maailman kauhua - Merja Leppälahti

Kauhua voidaan pitää halpoja kliseitä käyttävänä massaviihteenä tai taiteena, joka tabuja murtaen ja kyseenalaistaen koettelee ihmisyyden rajoja − se voi myös olla monenlaista näiden väliltä. 

Tässä kirjassa on tarkoitus luoda yleissilmäys monenlaisiin kauhun maailmoihin.  Kauhu on käsitetty laajasti, ja esitellyksi tulee sellaisiakin ilmiöitä, joita joku muu saattaisi jättää kauhun ulkopuolelle.

Kauhun maailmaa tarkastellaan suomalaisen harrastajan näkökulmasta. Suomennetun kirjallisuuden ja tarjolla olevien elokuvien osalta angloamerikkalainen maailma on valta-asemassa, joten väistämättä esitellyksi tulee paljon tältä kielialueelta peräisin olevaa materiaalia. Myös japanilainen kauhu nousee esille.  

Kirjan ensimmäisessä osassa Kauhun monet kasvot näkökulma kauhuun kulkee kansanperinteestä ja aaveista kirjallisuuden ja elokuvien kautta peleihin. Toisessa osassa Kauhua kaikkialla tarkastellaan erilaisia kauhun lähteitä elävistä vainajista ja muodonmuuttajista noitiin, sarjamurhaajiin ja avaruusolentoihin, sekä sitä, miten kauhu muuttuu osaksi arkipäivää.

Arvosana kirjalle


Julkaistu: huhtikuu 2018
Kustantaja: Apatura
Tyylit: tietokirja
Avainsanat: kotimainen
Muokattu: huhtikuu 16, 2018